Skip to content

VILKÅR FOR BRUK AV KI

VILKÅR FOR BRUK AV KI

Oppdatert 21.06.2024

I tillegg til eventuelle andre vilkår og betingelser som til enhver tid gjelder, gjelder følgende bestemmelser i forbindelse med din tilgang til og bruk av nettstedene og mobilapplikasjonene til Sony Music Entertainment og dets tilknyttede selskaper (“SME”):

1.   I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov i alle relevante jurisdiksjoner, er følgende handlinger strengt forbudt (unntatt i hvert enkelt tilfelle som spesifikt og eksplisitt autorisert av SME) i forbindelse med alt eksisterende og fremtidig innhold, inkludert, men ikke begrenset til, tekst, bilder, kunstverk, video, data, musikk og lyd (“Innholdet”), som finnes på og/eller er tilgjengelig via dette nettstedet eller andre nettsteder, nettbaserte og frakoblede tjenester, destinasjonssider, apper, nettbutikker eller plattformer tilhørende SME, eller som på annen måte eies eller kontrolleres av SME og varsles til deg, identifiseres på offentlig tilgjengelige måter eller listes opp fra tid til annen i databaser som de som vedlikeholdes av IFPI (International Federation of the Phonographic Industry):

  • få tilgang til, kopiere, reprodusere, trekke ut og/eller samle inn innhold (eller deler av det), enten manuelt eller ved å skrape, gjennomsøke eller bruke en “robot”, “bot”, “spider”, “scraper” eller annen automatisert prosess, for å (eller for å gjøre det mulig for en tredjepart å) opprette, utvikle, modifisere, trene eller kommersialisere et system, verktøy eller annen programvare som bruker kunstig intelligens-teknologier, inkludert maskinlæring, datasyn, naturlig språkbehandling, nevrale nettverksarkitekturer (Generative Adversarial Networks GAN)  og/eller diffusjonsmodellering (samlet kalt “AI-bruk”), trene opp eller kommersialisere ethvert system, verktøy eller annen programvare som bruker kunstig intelligens-teknologi, inkludert, men ikke begrenset til, maskinlæring, datasyn, naturlig språkbehandling, generative adversarial network-teknikker og/eller diffusjonsmodellering (samlet kalt “KI-bruk”); og
  • fjerne, deaktivere, omgå, skade eller på annen måte forstyrre noen funksjoner på dette nettstedet eller ellers som er ment å begrense, innskrenke eller forhindre noen bestemt form for tilgang til, bruk, kopiering, reproduksjon, utvinning og/eller innsamling av noe innhold (eller deler av det) i forbindelse med KI-bruk.

2.   For å unngå tvil, er alt innhold uttrykkelig unntatt fra alle rettigheter for parter til å utføre tekst- og datautvinning i henhold til alle gjeldende internasjonale og lokale lover, inkludert, men ikke begrenset til, EUs DSM-direktiv (2019/790/EU), sammen med lokale implementeringer og relatert lovgivning, i den grad det er tillatt (eller ikke på annen måte begrenset) i henhold til slike lover. SME forbeholder seg alle sine rettigheter i og til Innholdet i forbindelse med alle relaterte saker. Dette forbeholdet supplerer og berører ikke våre rettigheter i henhold til artikkel 7(2) i EUs DSM-direktiv (2019/790/EU) og dets implementerende eller relaterte lovgivning i alle EØS-medlemsland.

3.   Uavhengig av det ovennevnte er ingenting i disse vilkårene for KI-bruk ment å forby eller begrense automatisert behandling (inkludert indeksering og gjennomsøkning) av vårt innhold av søkemotorer med det ene formål å vise søkeresultater og søkerangering.

4.   I tilfelle konflikt mellom disse KI-bruksvilkårene og andre vilkår og betingelser som regulerer din tilgang til og bruk av SMEs nettsteder og mobilapplikasjoner, skal disse KI-bruksvilkårene ha forrang.