Skip to content

Sony Music Norge Artist Assistance Program

Velkommen til Sony Music Norge, her bryr oss om musikken, og menneskene bak den.

Det er ikke bare noe vi sier, for vi har hatt fysisk og psykisk helse på agendaen i mange år. Under pandemien så vi virkelig hvor sårbar kultursektoren var og tok ytterligere grep for å kunne støtte våre artister og ansatte. Og vårt fokus er å hjelpe før det virkelig smeller!

I 2020 etablerte vi derfor, som første land i Sony Music globalt, et bransjetilpasset lavterskelprogram vi har utviklet i samarbeid med selskapet NION.

Dette er et konkret tilbud fordi vi ønsker å være en ressurs og bidra med støtte om noen befinner seg i en situasjon som er ekstra utfordrende for dens mentale helse.

Via tilbudet kan man, via oss i Sony, få umiddelbar bistand med konfidensielle én til én konsultasjoner gjennom NION og deres terapeuter fremfor å vente på offentlige helsetilbud.

Fokuset er mestring, hvor terapeuten er samtalepartner og i tillegg kan hjelpe med å finne tilpassede verktøy til å bedre takle små og store utfordringer i alle deler av livet.

Våre ansatte har tilgang til samme tilbud, og blir i tillegg kurset med innsikt i de vanligste mentale problemstillingene som angst, depresjon, rus og utfordringer knyttet til selvbilde/selvfølelse. Dette for å være bedre rustet i møte med kollegaer, samarbeidspartnere og artister.

Tilbudet har blitt populært, og vi er stolte av å ha fått svært positive tilbakemeldinger fra brukere som spesielt har satt pris på at det er såpass lavterskel og tilgjengelig på kort varsel. At de har blitt tatt seriøst og fått hjelp før problemet eller situasjonen har blitt for overveldende.

Vi ønsker å ta best mulig vare på alle medlemmer av Sony-familien, og på sikt også aktivt bidra til at bransjen vår blir et bedre sted for alle. 

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon om tilbudet eller NION, ta kontakt med vår Artist and Employe representant Tess på [email protected] eller din nærmeste Sony-kontakt. Alle henvendelser behandles naturligvis konfidensielt og med respekt for de involverte.

Sony Music Norge Artist Assistance Program