Jobb i Sony Music

Vi har for tiden ingen ledige/utlyste stillinger, men vi tar selvfølgelig imot åpne søknader. Før du sender søknaden til oss, ser vi gjerne at du setter deg inn i våre gjeldende retningslinjer for behandling og lagring av personopplysninger.
Søknader sendes til [email protected].

Oppdatert den 1. juli 2018

Informasjon til jobbsøkere

Takk for din søknad for jobb hos Sony Music Entertainment Norway AS (heretter «Sony Music Norge» eller «vi/oss»).

I forbindelse med rekruttering hos oss behandler vi dine personopplysninger som beskrevet her. Sony Music Norge er dataansvarlig for de personopplysninger som innsamles og behandles i forbindelse med behandlingen av din søknad.

Vi behandler opplysninger, herunder personopplysninger, som finnes i din søknad og CV i vår evaluering av din søknad. Det rettslige grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger er din anmodning om vår evaluering av din søknad og CV.

Ut over dette kan vi søke på internett etter relevant og tilgjengelig informasjon, herunder innhold på sosiale medier. Vi vil typisk se etter informasjon om tidligere ansettelsesforhold og kompetanse, samt din generelle fremtreden.

Som en del av vår evaluering av deg og din søknad kan det være at vi innhenter referanser fra dine tidligere og/eller nåværende arbeidsgiver. Vi innhenter kun referanser så fremt du har gitt samtykke til det gjennom din søknad.

Vi anbefaler at din søknad ikke inneholder sensitive opplysninger, som for eksempel opplysninger som avslører religion, seksualitet, fagforeningsmedlemskap eller helseopplysninger mv. Hvis en stilling hos oss unntaksvis stiller særlige krav til helsemessige forhold vil vi – etter en konkret vurdering – be om ditt samtykke til å få og behandle slike opplysninger.

Hvis du blir tilbudt en stilling hos oss, vil din søknad og ytterligere personopplysninger som samles inn i forbindelse med ansettelsen bli en del av din personalmappe hos oss.

Hvis du ikke tilbys noen stilling hos oss vil vi beholde søknaden din samt andre personopplysninger samlet inn i forbindelse med rekrutteringsprosessen i tråd med eventuelt samtykke gitt av deg etter endt prosess.

Du har rett til å få innsyn i alle personopplysninger vi behandler om deg, med visse lovbestemte unntak. Du har videre rett til å fremsette innsigelser mot videre innsamling og behandling av dine personopplysninger, samt rett til å kreve endret opplysninger som er ukorrekte eller få opplysninger slettet.

Du kan til enhver tid tilbakekalle ethvert samtykke til behandling av personopplysninger som du har gitt.

Dersom du ønsker innsyn i, retting av eller sletting av personopplysninger eller ønsker å trekke tilbake ditt samtykke om behandling, vennligst kontakt oss på [email protected].